Bedrijfspagina

Naar elkaar luisteren, elkaar willen begrijpen, dialoog in plaats van debat. De essentie van samenleven en samenwerken.

Discriminatie, oorlog en misdaden tegen de menselijkheid zijn nog altijd aan de orde van de dag. Verzetsmuseum Zuid-Holland is een belangrijke schakel in de menselijke zoektocht naar inzicht in deze universele maatschappelijke processen. We gebruiken onze unieke historische collectie om gebeurtenissen en trends door de tijd heen zichtbaar te maken en door te geven. We slaan een brug tussen verleden en heden; tussen de ene en de andere mens.

Zakelijke partner van het bedrijfsleven

Verzetsmuseum Zuid-Holland streeft als cultureel ondernemer naar verdergaande samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven. Zo helpt u ons de menselijkheid in de samenleving te bewaken en daarmee integreert u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf.

De samenwerking kan op tal van manieren vorm worden gegeven en beperkt zich niet tot financiële giften. Het Verzetsmuseum heeft ook behoefte aan uw expertise. Om u te inspireren op welke manier het Verzetsmuseum en u zakelijk kunnen samenwerken, lichten we graag een aantal mogelijkheden toe. Daarnaast zal ook omschrijving van onze bestaande partners u een idee geven.

Onze Business Deal

Wij bieden u de tweedaagse workshop ‘Geweldloos communiceren’ aan.

Een interactieve workshop, die praktische handvatten aanreikt voor de verbetering van de interne communicatie en daarmee de versterking van uw organisatie. Want goede communicatie leidt tot beter onderling begrip, tevreden werknemers en daarmee verhoging van de productiviteit.

U steunt ons financieel en met deze middelen kunnen we gedegen lesmateriaal, actuele exposities en kwalitatief hoogwaardige lezingen en workshops verzorgen, die bijdragen aan onderling begrip, verzet tegen onrecht en de overdracht van inzicht en kennis aan jongere generaties.

Daarmee hebben u én wij ons doel bereikt.

Klik hier voor meer informatie over het aanbod.

Benefietconcert ‘Vrede & Verdraagzaamheid’

Om onze missie zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen, organiseren wij ieder jaar het benefietconcert ‘Vrede en Verdraagzaamheid’.

Voorgaande jaren hebben de Marinierskapel der Koninklijke Marine (2015) en de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers samen met mezzosopraan Tania Kross (2016) de revue al gepasseerd.

Op 1 juli 2017 is er opnieuw een concert in de St-Janskerk te Gouda. Ditmaal met de unieke combinatie van soprane Anja van Engeland en de Fanfare ‘Bereden Wapens’, onder leiding van ritmeester Harold Lenssen. Het zal wederom een feest worden; een bezoek aan de kerk is op zich al meer dan de moeite waard met de 72 gebrandschilderde ramen!

VMZH wil haar maatschappelijke betrokkenheid vergroten en biedt dit concert gratis aan de inwoners van Gouda en omstreken. Vorig jaar leverde dit een mooi gevulde kerk op en veel publiciteit! Echter, als minimaal gesubsidieerde non-profit organisatie, hebben we hier wel financiering voor nodig!

U kunt als ondernemer dit bijzondere project steunen. Al voor € 250,- heeft u een grote advertentie in het programmaboekje en voor € 500,- staat u op alle communicatie-uitingen, inclusief A-0 posters door de stad!

Meer informatie vindt u hier.

Culturele ANBI

Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft de status van ‘Culturele ANBI’. Dat is voor u als bedrijf aantrekkelijk want het geeft u recht op een extra multiplier van 50% op uw gift. Kijkt u voor meer informatie bij ‘Giften’ op www.belastingdienst.nl of raadpleeg uw accountant.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_04.jpg