De Wall of Honour is thuisgekomen

Onlangs kwam ‘onze’ Wall of Honour terug in het museum. Na afloop van de Nationale Veteranendag 2015 verbleef hij namelijk onder de hoede van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in Hilversum. Nu hij weergekeerd is, kan hij voor de tweede keer blijken van waardering van de burgers uit de regio ontvangen. Met de recentelijke thuiskomst van de Wall of Honour is de cirkel rond en kan een tweede cyclus beginnen.

Nationale Veteranendag

Elk jaar wordt op de zaterdag net voor of net na de verjaardag van Prins Bernard Nationale Veteranendag gevierd. Het is een landelijk evenement waarbij heel Nederland haar meer dan 115.000 veteranen bedankt voor hun inspanningen in dienst van de vrede. Met deze traditie werd gestart in 2005, na het overlijden van prins Bernard. Tot en met 2004 nam Prins Bernhard iedere 5 mei het veteranendefilé af in Wageningen. Na zijn dood heeft men deze traditie op andere wijze voortgezet. Nationale Veterandendag wordt nu gevierd in Den Haag, zowel op het Binnenhof als het Malieveld. In tien jaar tijd is de viering almaar groter geworden.

De Wall of Honour

De witte anjer is het symbool dat bij Nationale Veteranendag hoort. Deze bloem wordt gedragen om waardering en respect over te brengen aan de Nederlandse veteranen. Vanaf 2013 is de Wall of Honour geïntroduceerd in Den Haag. Bezoekers van de Nationale Veteranendag konden op deze oranje muur een witte anjer plaatsen, vergezeld van een persoonlijke boodschap.

Lokale Walls of Honour

Op verzoek van diverse gemeenten zijn lokale Walls of Honour beschikbaar gesteld. Deze worden enkele weken voor de veteranendag op een centrale plaats in de gemeentehuizen neergezet. Zo kunnen de mensen uit de regio dichterbij huis hun respect aan de veteranen tonen.

In Gouda

In Gouda heeft Stichting 4 en 5 mei Gouda zich hard gemaakt voor de plaatselijke Wall of Honour. In 2015 kwam er een in Verzetsmuseum Zuid-Holland. Na het uitstapje naar Den Haag is deze Wall of Honour dus nu weer - via Hilversum - teruggekomen.
Vanaf nu kunt u in het museum op de Wall of Honour weer een witte anjer met een boodschap plaatsen. Dit uit waardering voor al onze veteranen.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_09.jpg