Loflied op verdraagzaamheid

Gelijkheid verwekt geen oorlog
-Erasmus

Verdraagzaamheid betekent openstaan voor ´anders zijn´. Dat klinkt prachtig, maar hoe ver ga je? Is verdraagzaamheid grenzeloos? Houd je je eigen authenticiteit, of moet je je aanpassen? Vragen die veelal leiden tot onenigheid.

De tentoonstelling toont hoe conflicten kunnen worden opgelost en wat de rol van emoties daarbij is. Soms is er een winnaar, wat in het slechtste geval kan leiden tot eigenrichting tegen de verliezer. In andere gevallen kan door overleg tot een oplossing gekomen worden. En soms is een oordeel van buitenaf nodig om tot het conflict te beëindigen.

Het laat ook de vele gezichten en gevolgen van onverdraagzaamheid zien. Zowel in het klein (individuen) als in het groot (staten). Daarbij wordt het nut en de noodzaak van tolerantie en acceptatie nadrukkelijk onderstreept.

Speciaal voor bezoekende groepen en scholen wordt - door middel van een spelelement -de tentoonstelling interactief gemaakt.

De tentoonstelling ´Loflied op Verdraagzaamheid´ loopt van 12 maart tot en met 26 april 2016.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_02.jpg