Signaal, een kijk op Europa door bezettersogen


In de Tweede Wereldoorlog publiceerde Duitsland het tijdschrift Signal. Met een oplage van 2,5 miljoen exemplaren en vertalingen in twintig talen was Signal (de Nederlandse uitgave heette Signaal) tijdens de Tweede Wereldoorlog het meest gelezen propagandablad in Europa.
Het blad was vooral bedoeld om de inwoners van de bezette gebieden te overtuigen van de Duitse militaire en ideologische superioriteit.
Via dit prestigieuze tweewekelijkse magazine kwam een groot deel van de door Nazi-Duisland bezette gebieden voor het eerst in contact met het nationaalsocialisme.

De Duitse kijk op de Tweede Wereldoorlog komt heel goed tot uitdrukking in het tijdschrift.

Verzetsmuseum Zuid-Holland prijst zich gelukkig met het bezit van een bijna volledige verzameling Signaals (Nederlands) en Signals (Duits).

 

Indrukwekkende lay-out

Het blad was het orgaan van de Wehrmacht en viel op door zijn indrukwekkende lay-out, technische aanpak en aansprekende kleurenfoto’s.
De inhoud bestond naast reportages over de Duitse successen in de oorlog nog uit (semi)wetenschappelijke en alledaagse huis- tuin- en keukenartikelen.

De reportages en zeker ook de kleurenafbeeldingen (vaak in een uitneembare middenpagina) hadden een grote aantrekkingskracht op de lezer. 

 

Langzaamaan verandert de toon

Vanaf april 1940 t/m maart 1945 verschenen er 111 nummers van Signal.
In juni 1940 kwam het eerste nummer in het Nederlands uit.

Gedurende de gehele oorlog volgt er tweemaal per maand een uitgave.

Maar in de loop van 1944 veranderde de toon.
Naarmate het steeds slechter met de oorlog ging, zijn overwinningen bijna niet meer te melden.

Waar het eerst over de strijd ging werden het later algemene artikelen over o.a. wetenschap en mode die de boventoon voerden.

 

Vrijwel complete verzameling ter inzage

Vandaag de dag bestaan er wereldwijd maar weinig volledige intacte verzamelingen van Signaal. Ook in Nederland zijn weinig enigszins complete verzamelingen van Signaal bekend. Verzetsmuseum Zuid-Holland bezit een bijna volledige verzameling. Naast losse exemplaren bestaat de collectie tevens uit gebonden jaargangen. Een aantal exemplaren wordt gepresenteerd in een vitrinekast. De ingebonden exemplaren kunnen – op afspraak – in het museum ingezien worden.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_05.jpg