Kom in Verzet! Word tientjeslid

Verzetsmuseum Zuid-Holland roept u op in Verzet te komen! Waartegen? Tegen sluiting van onze deuren. Nu de subsidies voor een groot deel zijn stopgezet, is het museum een verantwoordelijkheid geworden van u en ons samen. Want Verzetsmuseum Zuid-Holland is onmisbaar in de regio, voor u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Om minstens drie redenen:

  1. Unieke historische collectie uit WOII

Het museum is een bewaarplaats van een unieke collectie foto's, geldstukken, distributiebonnen, papiergeld, affiches, ceremoniële objecten, documenten van persoonlijke aard, kleding, huisraad, transportmiddelen, boeken, tijdschriften, kranten en méér uit WOII. Deze door duizenden mensen bijeengebrachte verzameling moet bewaard blijven voor het nageslacht, om de herinnering aan de oorlog levend te houden. Om zichtbaar te maken wat de gevolgen zijn van vooroordelen, discriminatie en misdaden tegen de menselijkheid.

  1. Scholing aan jongeren

Het bijeengebrachte erfgoed vormt een onuitputtelijke bron voor vele educatieve activiteiten. Want sinds jaar en dag bezoeken scholieren van basis- en middelbare scholen uit Gouda en wijde omgeving Verzetsmuseum Zuid-Holland om te leren van het verleden.

Verzetsmuseum Zuid-Holland laat zien wat vrijheid betekent, en dat vrijheid en welvaart niet vanzelfsprekend zijn. Het verleden vormt het vertrekpunt om te kijken naar het heden en de actualiteit: de miljoenen vluchtelingen over de hele wereld, de trauma’s van oorlogs­slacht­of­fers en militairen. Zo brengen we bij leerlingen een bewustwordingsproces op gang over hun eigen plaats en verantwoordelijkheid in de samenleving. Ons lesmateriaal zet ze aan om zelfstandig en kritisch na te denken over thema's als vrijheid, mensenrechten en democratie. Maar ook over tolerantie en  respect voor andersdenkenden, andere etniciteiten en andere religies.

  1. Actieve sociaal-maatschappelijke bijdrage

Maar Verzetsmuseum Zuid-Holland is méér dan een educatief museum. Het vormt de verbindende schakel tussen organisaties die werken aan vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Het is initiatiefnemer van tal van activiteiten om jong en oud te doordringen van de betekenis van vrijheid, zoals die is vastgelegd in de grondwet onder de noemer ‘grondrechten’ en is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We vestigen de aandacht op de bedreiging van de mensenrechten door vreemdelingenhaat, racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie. En we stellen er verdraagzaamheid, respect en waardigheid als wapen tegenover. Vanuit het unieke historische perspectief dat ons museum biedt, dragen we actief bij aan sociaal-maatschappelijke vorming en goed burgerschap.

Steun daarom Verzetsmuseum Zuid-Holland. Het kost u maar € 10,- per jaar.

Vul het formulier links op de pagina in of bel 0182 - 52 03 85.

Elk jaar dat u tientjeslid bent, kunt u een keer gratis ons museum bezoeken én een lezing naar keuze bijwonen. Bovendien ontvangt ieder 100e tientjeslid een authentieke verzetsbroche, handgemaakt tijdens WOII door onderduikers in Gouda!

U kunt uw lidmaatschap ieder moment opzeggen, eenvoudig door uw automatische incasso stop te zetten. 

 Verzetsmuseum Zuid-Holland

  • vertelt nauwgezet de hoogtepunten uit WOII, op een eigentijdse en indringende manier;
  • maakt zichtbaar wat de generaties durende gevolgen zijn van misdaden tegen de menselijkheid;
  • gebruikt zijn unieke historische collectie om een brug te slaan tussen verleden en heden, en inzicht te krijgen in actuele gebeurtenissen;zet jongeren aan om na te denken over vrijheid, mensenrechten en democratie;
  • vormt de verbindende schakel tussen uiteenlopende organisaties die werken aan vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.
 Verzetsmuseum Zuid-Holland is een geregistreerd museum dat voldoet aan alle museale voorwaarden. Ons museum is voor iedereen gemakkelijk te bereiken, dankzij de centrale ligging in het land.

 

 

 

 

 

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_04.jpg