Oranje Fonds steunt Ontmoetingscafé


In februari van dit jaar opende het Ontmoetingscafé ‘de Vrijheid’ in Verzetsmuseum Zuid-Holland de deuren.
Dat het café in een behoefte voorziet werd - na een voorzichtige start - duidelijk.

Daarom steunt het Oranje Fonds dit initiatief nu met een bedrag van 19.000 euro, te spreiden over drie jaar.

Met het bedrag is het mogelijk geworden een vaste coördinator aan te trekken en meer activiteiten te ontplooien.

De voortzetting van het café lijkt nu voor een periode van drie jaar gewaarborgd te zijn.

Ontmoetingscafé ‘de Vrijheid’

Iedereen is welkom in het Ontmoetingscafé: statushouders, Gouwenaren en mensen uit de regio.
Het café is er vooral om elkaar te leren kennen en te begrijpen. De gesprekken en het samenzijn vormen een waardevolle aanvulling op de inburgerings- en taallessen van de nieuwe Gouwenaren.
Tegelijk biedt het café inwoners uit de regio de mogelijkheid de verhalen te horen van deze asielaanvragers met een verblijfsvergunning en meer te leren over het dagelijks leven en de situatie in hun thuisland.
Het café levert zo een mooie bijdrage aan de integratie in onze stad.

Oranje Fonds als maatschappelijk ondersteuner

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor elkaar. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Màxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Contactgegevens

Iedere vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda (ingang Vrouwenpoort)

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_09.jpg