Tweede Wereldoorlog

Economische crisis

In combinatie met de wereldwijde zware economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw ontstond er in Duitsland naast politieke chaos ook grote armoede. Adolf Hitler profiteerde hiervan. Hij beloofde het Duitse volk weer een groot en machtig land. Voor de ellendige situatie waarin Duitsland verkeerde, wees hij de Joden als zondebok aan. In 1933 kwam Hitler met de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij aan de macht.

Getraind leger

In zes jaar tijd wist hij een groot en goed getraind leger op te bouwen. Na de annexatie van Oostenrijk en de val van Tsjecho-Slowakije zette Duitsland de expansiedrift voort met de inval in Polen op 1 september 1939. Deze wordt gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog. In  april 1940 volgden Noorwegen en Denemarken en in mei vielen de Duitsers Nederland, België en Luxemburg binnen. De Nederlandse strijdkrachten gaven zich over na het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940.

Uitbreiding naar Azië 

Het zou Hitler na ettelijke vernietigende bombardementen echter niet lukken Engeland te veroveren. Dit was een belangrijke tegenslag. Op 7 december 1941 valt Duitslands bondgenoot Japan, Pearl Harbor aan en verklaart de oorlog aan Engeland en de Verenigde Staten. Hiermee werd ook Azië bij de oorlog betrokken. Voor uitgebreide informatie over het verloop van de Tweede Wereldoorlog verwijzen we naar de TweedeWereldOorlog.nl website.

Oprichting van de Verenigde Naties

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog vormden de directe aanleiding tot het oprichten van de Verenigde Naties (VN). Al tijdens de oorlog werd de oprichting voorbereid. Op 1 januari 1942 tekenen 26 landen de Declaratie der Verenigde Naties. De VN traden in werking op 24 oktober 1945. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de mens door de Algemene vergadering van de VN aangenomen, om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Gouda gedurende de Tweede wereldoorlog

De bezetting heeft ook voor de burgers van Gouda grote gevolgen gehad. Zo wordt de stad in 1941 en 1944 enkele malen gebombardeerd. Gouda kent haar eigen verzetshelden, zoals Willem Idenburg en Abraham de Korte en er is een jongerenverzetsgroep actief. Er worden verschillende illegale kranten uitgegeven vanuit Gouda waaronder De Vrije Gedachte. Tijdens de laatste oorlogswinter ontstaat ook in Gouda een noodsituatie op het gebied van voedsel en brandstofvoorziening. Van de Joodse bevolking van Gouda overleeft slechts een klein deel de oorlog. Lees verder...

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_08.jpg