Mensenrechten

Na de Tweede Wereldoorlog bestond er wereldwijd een diep verlangen naar vrede en veiligheid. Sinds het einde van de oorlog is veel veranderd in de verhoudingen in de wereld. Internationaal zijn afspraken gemaakt om oorlog te voorkomen en vrijheid te waarborgen.

Op 24 oktober 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Naties (VN) opgericht.
Tegenwoordig zijn bijna alle landen ter wereld lid van de VN. In 1948 hebben de VN een verklaring opgesteld en ondertekend:
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).
Deze verklaring is opgesteld om de basisrechten van de mens te omschrijven in dertig artikelen.
Universeel wil zeggen dat de afspraken over de hele wereld gelden voor iedereen.

Kinderrechten

Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen. De rechten gelden voor iedereen die jonger is dan 18 jaar. Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen; hoe de wereld eruit ziet wordt door volwassenen bepaald. Het is daarom belangrijk dat er afspraken zijn over hoe regeringen van landen met hun kinderen omgaan.

De veertig artikelen zijn grofweg als volgt in te delen in regels die er voor zorgen dat kinderen:

  1. Op kunnen groeien; belangrijke dingen die kinderen nodig hebben om te kunnen leven en groot te worden.
  2. Beschermd worden tegen alles waardoor ze schade op kunnen lopen.
  3. Een eigen mening mogen hebben en dat daar rekening mee moet worden gehouden. 
  4. Extra zorg en aandacht kunnen krijgen als ze die nodig hebben; regels speciaal voor kinderen die problemen hebben.  

UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_03.jpg