Maatschappelijk

Verzetsmuseum Zuid-Holland wil als culturele, maatschappelijke instelling een bijdrage leveren aan de discussie over tal van relevante onderwerpen in onze samenleving. Het doel is bezoekers te ondersteunen bij het vormen van een gefundeerde eigen mening. Hieronder volgen definities van verschillende begrippen waarmee het museum zich bezighoudt:

  • Tolerantie: 'Verdraagzaamheid ten aanzien van andersdenkenden'. 'Verdraagzaam' wil zeggen: gevoelens en meningen van anderen eerbiedigend.
  • Respect: Iemand in zijn/haar waarde laten ofwel iemand behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden.
  • Vooroordeel: Een oordeel over iemand zonder dat je die persoon kent. Door vooroordelen krijgen mensen niet de kans te laten zien wie ze werkelijk zijn en wat ze kunnen.
  • Racisme: een manier van denken waarbij ervan wordt uitgegaan dat mensen op grond van huidskleur, cultuur of afkomst minderwaardig zijn.
  • Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen op grond van redenen die er niet toedoen, zoals afkomst, huidskleur, sekse, en seksuele voorkeur.
  • Democratie: Een regeringsvorm waarbij het zwaartepunt van de macht bij de regering, de uitvoerende macht ligt. Een parlement vertegenwoordigt het volk en is het wetgevende lichaam. Het parlement controleert alles wat de regering doet en heeft uiteindelijk het laatste woord. Samenleven in een democratie betekent niet alleen dat je naar de stembus gaat als er verkiezingen zijn. Het gaat er vooral over hoe wij met elkaar omgaan, dat we rekening houden met elkaar in plaats van alleen met onszelf.
  • Identiteit: Een min of meer volledig beeld dat iemand van zichzelf heeft en dat enigermate overeenkomt met het beeld dat anderen van deze persoon hebben.
  • Cultuur: Het geheel van normen en waarden en andere aangeleerde gewoonten of uitingen van een groep of samenleving, eigenlijk alles wat je aanleert na je geboorte. Mensen in een samenleving proberen de cultuur over te dragen.
  • Normen: Regels, richtlijnen.
  • Waarden: Wat mensen in een groep of samenleving belangrijk vinden.

Via exposities en educatieve activiteiten dragen we bij aan deze maatschappelijke onderwerpen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de afdeling educatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_04.jpg