Expositie “Vluchten naar Gouda”

Vluchten voor oorlogsgeweld is van alle tijden. Vanwege de relatie met Gouda belichten we in deze tentoonstelling de geschiedenis van het Vluchtoord Gouda. Op deze plek verbleven gedurende de Eerste Wereldoorlog namelijk enkele duizenden Belgische vluchtelingen. Om deze geschiedenis te kunnen plaatsen, schetsen we ook de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en van het Belgische vluchtelingenprobleem. Het vluchtelingenprobleem in de huidige tijd komt in beeld door aandacht voor het werk van VluchtelingenWerk Gouda.

Vluchtoord Gouda

De grootste vluchtelingenstroom ooit naar Nederland toe was die van de Belgische vluchtelingen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Er kwam toen een miljoen mensen naar ons land van wie de meesten alweer snel terug konden keren. Toch bleven ongeveer honderdduizend Belgen de hele periode 1914-1918 in Nederland. In Gouda waren ze ondergebracht aan de Graaf Florisweg. Dit kassencomplex op het terrein van een sneigroenkwekerij boodt plaats aan tussen de duizend en tweeduizend vluchtelingen.

België raakt betrokken bij de oorlog

België wilde in de Eerste Wereldoorlog, net als Nederland, een neutrale positie innemen. Dit werd echter genegeerd door Duitsland. Op 4 augustus 1914 werd België aangevallen door de Duitsers. In september trokken daarom duizenden Belgen naar het noorden. Toen eind september het Duitse leger Antwerpen belegerde, adviseerde het stadsbestuur zelfs haar burgers de stad te verlaten. Het leidde tot een massale vlucht naar het noorden. Uiteindelijk vluchtten ongeveer één miljoen mensen naar Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland

De vragen van toen zijn ook nu levend. Waarom vluchten mensen, hoe vluchten ze, hoe is de opvang geregeld, zijn er lokale initiatieven enz.? VluchtelingenWerk Nederland maakt met deze problematiek onderdeel uit van de tentoonstelling.

De expositie is vanaf 21 oktober 2017 tot en met 14 april 2018 te zien.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_10.jpg