Disclaimer

Het bezoeken van deze site of het gebruik maken van de daarop aangeboden faciliteiten, is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Verzetsmuseum Zuid-Holland uitdrukkelijk afgewezen. Verzetsmuseum Zuid-Holland biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

  • Verzetsmuseum Zuid-Holland streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
  • Verzetsmuseum Zuid-Holland wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.
  • Verzetsmuseum Zuid-Holland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.

Verwijzingen en hyperlinks

  • Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet eigendom zijn van Verzetsmuseum Zuid-Holland dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Verzetsmuseum Zuid-Holland onderhouden en Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites.
  • Verzetsmuseum Zuid-Holland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen

Verzetsmuseum Zuid-Holland is niet in staat te garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van schadelijke componenten.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_07.jpg