Internationale Dag van de Vrede (21/9)

Vandaag is het Internationale Dag van de Vrede, de jaarlijkse dag voor aandacht voor de vrede. Het initiatief voor deze dag komt van de Verenigde Naties. Het idee is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid te bereiken. Ook dit jaar lijkt het meer dan nodig om even stil te staan bij de vrede. Er woeden nog steeds - en misschien wel heviger dan anders- oorlogen, die dan weer grote stromen vluchtelingen veroorzaken. Vluchtelingen die ook steeds vaker op gesloten grenzen stuiten. Elke dag zou een dag van vrede moeten zijn.

World Peace Flame

Om een stap in die richting te zetten wordt de World Peace Flame verspreid. Dit is een vredesvlam die in 1999 is ontstaan door het samenvoegen van vlammen uit de vijf continenten. De vredesvlam is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Een ieder die de vlam brandend houdt, toont zijn geloof “in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede” (www.worldpeaceflame.org).

Verspreiding over de hele wereld

Inmiddels brandt de World Peace Flame bij miljoenen mensen thuis, op scholen, in kerken, bij bedrijven en in kerken, tempels en bezinningscentra over de hele wereld. Vanuit Wales wordt de vlam door middel van mijnwerkerslampen en kaarsen over de hele wereld verspreid. In Den Haag brandt de vlam bij het Vredespaleis. Daar is ook een World Peace Pathway aangelegd, een pad dat kon ontstaan door de gift van speciale stenen door de ambassadeurs van 197 landen.

Achter de World Peace Flame is een organisatie die zich bezig houdt met educatie, voorlichting en het organiseren van evenementen. Meer informatie hierover kun je vinden op www.worldpeaceflame.org.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_08.jpg