Najaarsexpositie Indië in oorlog - oorlog in Indië

In september en oktober exposeert Verzetsmuseum Zuid-Holland over Nederlands-Indië in de periode 1942-1949. Deze jaren omvatten de bezetting door Japan en de daaropvolgende periode tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. De expositie wordt in twee delen gepresenteerd. Beide deelexposities worden begeleid door een feuilleton in zeven delen op de website. Bovendien organiseert het museum op 12 september een Pasar Kecil, een kleine Indische markt, met zang, dans en diverse kraampjes.

Nederlands-Indië in oorlog (1942-1945)

Het eerste deel van de expositie behandelt de Japanse bezetting. Deze begon met de aanval op Menado (Sulawesi) in de nacht van 10 op 11 januari 1942. Na een korte strijd gaf Nederland zich op 8 maart 1942 over. Vanaf die dag bezette Japan Nederlands-Indië. Het Nederlandse deel van de burgerbevolking werd in kampen gevangen genomen. De militairen werden krijgsgevangen gemaakt; dwangarbeid was hun lot. De omstandigheden in de kampen waren verschrikkelijk. De inlandse bevolking keek met instemming naar deze ontwikkelingen, want de roep om onafhankelijkheid werd steeds groter.

Oorlog in Indië (1945-1949)

Japan capituleerde op 15 augustus 1945. Nederland was daarna van plan de situatie van voor de oorlog te herstellen. Twee dagen later echter riep Indonesië de onafhankelijkheid uit. Een gewelddadige periode- de Bersiap - brak aan. Diverse Nederlanders kwamen op gruwelijke wijze om. Vanuit Nederland kwamen vele dienstplichtige militairen naar Nederlands-Indië toe. Er woedde een strijd - met als zwaartepunten de twee politionele acties - die we nu gerust oorlog mogen noemen [wat dan ook steeds vaker gebeurt. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog ]. Op 27 december 1949 kwam aan deze oorlog een officieel einde. Indonesië werd onafhankelijk van Nederland. Nederland behield nog wel Nieuw-Guinea, maar Indonesië bleef aanspraak maken op dit laatste stukje kolonie van Nederland. In 1962 werd ook Nieuw-Guinea overgedragen.

Pasar Kecil, de kleine Indische Markt

Op 12 september is het Open Monumentendag. Op die dag vieren we tevens Gouda Gastvrij, dat is de dag waarop culturele instellingen in Gouda hun deuren openen voor het publiek. Ook dit jaar doet Verzetsmuseum Zuid-Holland hieraan mee, deze keer met een Pasar Kecil, een kleine Indische markt, met diverse kraampjes en muziek. Net als bij de Tong Tong Fair staat deze dag in het teken van cultuur voor hoofd en maag!

De speurtocht van Matthijs naar Nederlands-Indië

Matthijs is een leerling in de bovenbouw van het vwo. Hij is thuis aan het werk voor een project over de bevrijding van Nederland als hij bij toeval stuit op een document dat ondertekend is door Koningin Wilhelmina. Het blijkt dat zijn overgrootvader omgekomen is in een Japans krijgsgevangenkamp. Hij stuit zo op een stukje onbekende geschiedenis en wil er meer over weten. In een verhaal in zeven afleveringen komt hij steeds meer over de tweede Wereldoorlog en de gruwelijke nasleep hiervan in de voormalige Nederlandse kolonie te weten. Tijdens de expositie in het verzetsmuseum wordt wekelijks een aflevering van Matthijs’ onderzoek op de website gepubliceerd. Dus volg binnenkort de speurtocht van  Matthijs via de website!

Lezingen

In september en oktober hebben de maandelijkse lezingen in Verzetsmuseum Zuid-Holland verband met de expositie. Houdt de website in de gaten!

Beelden in de museumtuin

Wist u dat er in onze museumtuin diverse kunstwerken staan? Daarbij zijn twee kunstwerken met een Indisch karakter. Een ervan is een replica van het Indisch monument dat Jaroslawa Dankowa heeft ontworpen en dat in Den Haag bij de Waterpartij staat. Een ander is een origineel kunstwerk van Rudi Augustinus, waarvan bovenaan deze pagina een foto staat.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_01.jpg