Kinderburgemeester Julie-Anne Conradi opent Anne Frank expositie

Het werd een bijzondere woensdagmiddag, de vierde november van 2015. Want op die dag opende Julie-Anne Conradi de expositie ‘Laat me mezelf zijn’, een expositie die onder andere het levensverhaal van Anne Frank vertelt. Julie-Anne is in de eerste plaats een gewoon Goudse schoolmeisje, maar daarnaast ook een scholiere met een nevenfunctie: die van kinderburgemeester van Gouda! Deze combinatie maakte haar buitengewoon geschikt voor het verrichten van deze handeling.

Want de expositie ‘Laat me mezelf zijn’ gaat over veel meer dan het leven van Anne Frank. De tentoonstelling legt immers verbanden met het heden. Ook nu - of nog steeds - bestaan discriminatie, uitsluiting, vooroordelen en geworstel met identiteit. Dat wordt verderop in de expositie, als jongeren aan het woord komen, wel duidelijk gemaakt. Dus met deze officiële daad maakte Julie-Anne ook meteen zichtbaar dat met deze expositie ook - en misschien vooral - de jongeren worden aangesproken.

Maar eerst kwamen Arjen van Wijngaarden, directeur van Verzetsmuseum Zuid-Holland, en Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, aan het woord. Zij vertelden iets over de achtergrond van de expositie en het unieke feit dat het in het verzetsmuseum wordt getoond. Daarna overhandigden ze Julie-Anne een cadeau.

Het cadeaupapier bleek het Dagboek van Anne-Frank te omvatten. Moedig betrad Julie-Anne het podium om er voor een volle zaal een fragment uit voor te lezen. Het was het fragment dat eindigde met de woorden die het motto zijn van de expositie.

“Ik weet wat ik wil, heb een doel, heb een mening, heb een geloof en een liefde. Laat me mezelf zijn, dan ben ik tevreden.”

Met deze woorden sloot het officiële gedeelte af. Het gezelschap, dat bij elkaar gekomen was in de voormalige synagoge aan de Turfmarkt, hoefde daarna alleen nog maar de weg over te steken naar het verzetsmuseum. Daar konden zij als eerste bezoekers kennis nemen van de expositie ‘Laat me mezelf zijn’.

Ook Julie-Anne Conradi kreeg die primeur. Hopelijk volgen er nog vele jongeren. Voor scholen is daartoe een speciaal lespakket ontwikkeld.

Digitale leskist

Een gratis lesprogramma over WO II voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs.Op interactieve wijze worden 6 thema´s behandeld: koken en eten, (over)leven, communicatie, vervolging, verzet en vluchten.

Over vrede...

Wijsheid_02.jpg